Borma Wachs Radikal Abwachser (odvoskovač) 0,25L

161,00  vč. DPH 133,06  bez DPH

Odvoskovač na bázi čistého rozpouštědla. Jde o produkt profesionálního původu, ideální pro kompletní čištění všech druhů dřevěných povrchů. Jeho složení umožňuje rychlé a úplné odstranění starých vrstev vosku a zbaví dřevo všech nečistot a nánosů starých vosků bez poškození podkladních laků.

Způsob použití

Přípravek nalít  na měkký hadřík,  rovnoměrně nanést na povrch a energicky vetřít. Téměř okamžitě  se začnou uvolňovat nánosy starých vrstev vosku. Pokud je potřeba, doporučuje se provést celý postup několikrát a eventuálně místo hadříku použít velmi jemnou ocelovou vatu, která pomůže s odstraněním nánosů. Jakmile povrch zaschne,  je připraven k dalšímu použití voskových politur, jako je např. Borma Holzwachs.

 

Katalogové číslo: 8014885000675 Kategorie:

Popis

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Nebezpečí.  Obsahuje: Uhlovodíky C10-C13, n- alkany, isoalkany, cyklické*) < 2 % aromátů. H304  Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.  EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….     P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P501 Odstraňte obsah / obal podle místních předpisů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

moebel

Další informace

Značka

Borma Wachs

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Borma Wachs Radikal Abwachser (odvoskovač) 0,25L“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.