Sanační omítkový systém Jubosan W

Použití

Následkem chybějících nebo již nefungujících horizontálních, resp. vertikálních izolací může ve zdivu vzlínat vlhkost. Tento jev má za následek dlouhodobé narušení pevnosti, resp. únosnosti stavební konstrukce a tím i její životnosti a kvality bydlení. Sanační systém JUBOSAN W, splňující nejnovější požadavky směrnice WTA, zaručuje na stávajícím vlhkém zdivu suchý povrch omítky bez výkvětů solí, které se mohou neškodně usazovat ve vlastní sanační omítce. Použití je možné uvnitř nebo i na vnější straně zdiva, nejlépe je použít systém na obou stranách současně! Důležité: sanační systém JUBOSAN W se může povrchově upravit pouze vhodnými dostatečně paropropustnými a vodoodpudivými systémy, např. silikátovými, silikonovými a některými vápenocementovými dekorativními omítkami a silikonovými, silikátovými a některými dalšími barvami. Trvanlivost sanačního omítkového systému, není-li podpořen dalšími sanačními zásahy, činí přibližně desetinásobek životnosti běžné omítky.

Základní sestavu sanačního omítkového systému Jubosan W tvoří:

Vhodná povrchová úprava vnitřních povrchů:

Vhodná povrchová úprava fasádních povrchů:

  • silikonová fasádní barva Jubosilcolor silicone
  • silikátová fasádní barva Jubosilcolor silicate