Jubosan W130

Sanační omítka

Použití

Prášková maltová směs vyrobená na bázi hydraulických pojiv, speciálních plniv a přísad. Je určená k nanášení na vlhké zdivo místo odstraněných starých, zasolených a poškozených omítek. Vytvrzená omítka je především velmi porézní (pórovitost > 40 % objemově, objemová hmotnost: 900 kg/m3) a umožňuje ukládání velkého množství solí. Uspořádání a velikost pórů v omítce zabraňují kapilárním jevům – výkvětům. Omítka je silně vodoodpudivá a vysoce paropropustná (µ < 15). Barva: přírodní bílá. ES prohlášení o shodě podle EN 998-1. Splňuje požadavky WTA 2-9-04/D.

Příprava, zpracování

Obsah balení (12 kg) zamícháme do cca 5 l vody a mícháme 3 minuty tak, abychom získali homogenní směs bez hrudek. Poté prověříme konzistenci směsi a podle potřeby během míchání přiředíme max. 1 l vody. Optimální celková doba míchání je 5 minut, v žádném případě nesmí přesáhnout 7 minut. Doba zpracovatelnosti: 1,5 hodiny. Podklad – sanační postřik nebo podkladní sanační omítku – den před nanášením omítky navlhčíme. Omítka se nanáší ručně – zednickou lžící, ve vrstvě 2 – 5 cm (v jedné vrstvě nejvíce 3 cm) mezi dvě latě nebo omítníky. Nanesenou omítku stahujeme dřevěnou nebo hliníkovou latí, vrstvu při tom co nejméně stlačujeme a neuhlazujeme. Povrch musíme, zvlášť při teplém nebo větrném počasí, po dobu 2 – 3 dnů vlhčit vodou. Jeden až dva dny po nanesení můžeme poměrně hrubý povrch sanační omítky vyrovnat cca 0,5 cm silnou vrstvou téže maltové směsi, kterou uhladíme nebo zdrásáme dřevěným nebo plastovým zednickým hladítkem. Toto vyrovnání se neprovádí, pokud budeme na povrch aplikovat ŠTUKOVOU OMÍTKU 1,0. Pracovní teplota: +5°C až +30°C. Nepracujeme v dešti, mlze a za silného větru. Čerstvě omítnuté povrchy chráníme před sluncem, deštěm a větrem pomocí závěsů. Doba schnutí (při 20°C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu): cca 7 dní na každý cm tloušťky (pro nanášení vrchní omítky), resp. 24 hodin (ochrana před deštěm). V případě ztížených podmínek z hlediska schnutí (špatně větratelné sklepy apod.) zajistíme zvýšené vytápění a nucené větrání. Nářadí ihned po použití omyjte vodou.

Informace o výrobku

Aplikacezednická lžíce
Spotřeba na m220 kg při tl. vrstvy 3 cm
Balení12.00 kg
Doba použitelnosti6 měsíců
SkladováníSkladovat v suchých a větraných prostorech.
Dokumenty ke staženíTechnický list, Bezpečnostní list