Panssarimaali

Charakteristika

Pololesklá alkydová barva obsahující aktivní antikorozní pigment. Pro vnější nátěry pozinkované oceli, hliníkových a ocelových povrchů.

Použití

Plechové střechy, okapy, svody dešťové vody, zábradlí a různé druhy ocelových konstrukcí.

 

Základní barvyA a C
Barevná škálaPololesklýVzorkovnice Panssarimaali, většina odstínů ze vzorkovnice Tikkurila Symphony Exterier, RAL, NCS
Stupeň lesku3. Pololesklý
Vydatnost8–12 m2/l na jeden nátěr
Velikosti balení10 l, 3 l, 1 l
ŘedidloLakový benzín 1050
Směšovací poměrJe-li to nezbytné ředit do 5% ředidlem 1050.
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem nebo stříkáním.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotyk po 3–5 hodinách, další nátěr doporučujeme provést další den.
Odolnost proti otěruDobrá
Odolnost proti povětrnostním vlivůmDobrá, rovněž v průmyslovém a mořském ovzduší.
Chemická odolnostOdolává Terpentýnu, Lakovému benzínu a Metylalkoholu, neodolává např. silným ředidlům
Tepelná odolnost80°C
Odolnost proti olejům a tukůmOdoláva mazacím olejům a tukům.
Objem sušinycca 55%
Hustota1,0–1,3 kg/l závisí na odstínu
SkladováníSkladování na chladném místě nebo přeprava nemají vliv na materiál.
Kód výrobku400_6001/3
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplotavzduchu nejméně +5oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% po dobu natírání a schnutí. Upozornění: Teplota povrchu nesmí být vyšší jak +40oC, jinak se rozpouštědlo vypaří příliš rychle. To může způsobit např. vznik pórů, bublin a oslabení přilnavosti. Natírání si naplánujte tak, aby měl vytvořený fi lm dost času na uschnutí před padnutím večerní rosy.
PřípravaNové nenatřené povrchy:Nejdříve odstraňte jakoukoliv rez pomocí škrabky nebo drátěného kartáče (podle stupně přípravy podkladu St2). Odstraňte nečistotu, vodou rozpustné soli, mastnoty a oleje z povrchu s čistícím prostředkem na střechy PANSSARIPESU. Důkladně umyjte vodou a nechte vyschnout. Rovněž odstraňte veškerou bílou rez z povrchu. Hliníkové povrchy před natíráním zdrsněte. Nové pozinkované povrchy se doporučuje natírat nejdříve až další rok. Celý povrch natřete základem s antikorozní základní barvou UNICA METAL Primer. Natírání zakončete jedním nebo dvěma nátěry s PANSSARIMAALI po několika hodinách (viz technický list UNICA METAL Primer). Vrchní nátěr je nutné udělat nejpozději do jednoho týdne po základním nátěru.Předtím natřené povrchy:Odstraňte popraskanou barvu a rez pomocí škrabky nebo drátěného kartáče. Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem na střechy PANSSARIPESU, potom je důkladně opláchněte vodou a nechejte uschnout. Jako základní barvu na plochy, které byly čištěné od rzi nebo nenatřené holé povrchy bez barvy natřete základem s antikorozní základní barvou UNICA METAL Primer. Natírání ukončete jedním nebo dvěma nátěry s PANSSARIMAALI.
NatíráníPřed použitím PANSSARIMAALI důkladně promíchejte, a je li to nutné zřeďte s ředidlem 1050 0–5 %. Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním. Po aplikaci stříkáním poslední nátěr aplikujte štětcem. Doporučená síla suchého fi lmu je 40–60 µm. Vyhraďte si potřebné množství barvy na určitý souvislý povrch a míchejte ji v jedné nádobě, aby jste předešli možným barevným rozdílům. Klouzavost povrchu může být redukovaná přidáním Non-Slip prášku (protismykový materiál), do barvy (150 g/10 litrů). Aplikujte dva nátěry, použíjte Non-Slip tak, že druhý nátěr bude obsahovat protismykový materiál.
Čištění nástrojůNářadí čistěte ředidlem 1050 nebo pomocí Pensselipesu.
Pokyny pro údržbuZacházejte s natřeným povrchem opatrně, k definitivní odolnosti a vytvrzenídochází za normálních podmínek po měsíci. Je-li nezbytné čištění, použijteměkký štětec, mop nebo hadru. Po měsíci může být povrch očištěn pomocíHuoltopesu ředěného 1:10 vodou. Silně zašpiněná místa a skvrny čistěte sHuoltopesu 1:1 s vodou, oplí´áchněte vodou a vysušte
Udržovací ošetřováníÚdržbový nátěr můžete zhotovit s PANSSARIMAALIdle návodu.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(kat A/i) 500g/l(2010) Panssarimaali obsahuje VOC max. 500g/l.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTHořlavý. Zdraví škodlivý, Xn. Obsahuje: Lakový benzín a pigment bária. ŠKODLIVÝ PŘI VDECHOVÁNÍ A POŽITÍ. Soubor: panssarimaali_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III