Pure White

Pure White

TYP:  Bílá akrylátová malířská barva na stěny a stropy.

VHODNOST: Malířská barva na bázi akrylátů pro vnitřní použití v obývacích místnostech, kancelářích, školách, nemocnicích i v potravinářském průmyslu s vyloučením přímého kontaktu s potravinami. Vytváří elegantní matné povrchy i pro alergiky.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Nátěry sádrokartonů, omítek vápenocementových, betonových, tapet ze skelného vlákna, dřevěných i kovových povrchů se základním nátěrem. Také na povrchy opatřené alkydovými nebo vodouředitelnými barvami.

 

pure_tab.jpg
Stupeň lesku6. Plně matný
VydatnostDo 14 m2/l na jeden nátěr; vydatnost závisí na savosti povrchu
a způsobu aplikace.
Velikosti balení3 l a 10 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem, stříkáním.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti
vzduchu
Na dotek cca 1 hod, přetíratelné minimálně po 3 hodinách.
Hustotacca 1,38 g/cm3
SkladováníChraňte před mrazem a UV zářením. Skladujte v dobře uzavřených
nádobách při teplotě 5 °C–25 °C.
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí
být nejméně +5 °C až +25 °C.
PřípravaVhodná na natírání betonu nebo holé omítky po 3 týdnech
proschnutí. Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný, zbavený
nečistot, tuků, a povrchových skvrn. Odstraňte popraskaný a
odlupující se starý nátěr, v případě klihových barev odstraňte celý
povrch nátěru. PURE WHITE není vhodná pro natíraní povrchů předtím
natřených s vápnem. Vyspravte díry a praskliny s TIKKURILA PRESTO
FILLER. V případě, že je povrch savý, natřete jej základem s
TIKKURILA OPTIVA GRUNT.
NanášeníBarvu není nutno ředit. Před použitím je nutné barvu dobře
promíchat. Aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při
natírání štětcem a válečkem, může být zředěna malým množstvím vody
do požadované hustoty, pro stříkání do 20%. Zaschlá na dotyk
přibližně po 2 hodinách, přetíratelná minimálně po 4 hodinách.
Čištění nástrojůNářadí ihned očistěte vodou.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice
2004/42/ES
Kat. A/a. Povolený obsah VOC od roku 2010 – 30 g/l.Výrobek obsahuje méně než 30 g/l VOC.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifi kován jako zdraví nebezpečný.Po dobu
aplikace a po aplikaci musí být uzavřené prostory dobře větrané, až
do úplného vyvětrání. Potom se místnost může použít. Uchovávejte
výrobek mimo dosah dětí.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZ
Soubor: pure_white_2.pdf