Feelings Universal Primer

Feelings Universal PrimerTYP:  Akrylátovo-latexová barva.

VHODNOST:  může být použitý na přemalování vnitřních povrchů předtím natíraných vodouředitelnými, alkydovými a nebo kyselinou vytvrzenýmii barvami.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Omítky, betony, panely, cihlové povrchy, MDF, atd.

 

 

 

technicke_udaje.jpg
Základní barvyAP
Barevná škálaBílý a světlé odstíny ze vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour
Collection.
Stupeň lesku6. Plně matný
Emisní třída stavebního materiáluM1
Vydatnost7–10 m2/l na jeden nátěr.
Výše uvedená vydatnost je orientační a je závislá na mnohých
faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
Velikosti balení0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem nebo stříkáním.
Ředění: Je-li to nutné zřeďte do 10 % s vodou.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti
vzduchu
Zaschlý na dotek po 1/2 hodině a přetíratelný po 2
hodinách.
Odolnost proti vymýváníOdolává víc jako 5000 cyklům (DIN 53778).
Chemická odolnostDobrý (ISO 2812-1)
Tepelná odolnostdo 85°C (ISO 3248)
Objem sušinyCca. 33%
HustotaCca. 1.4 kg/l
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku726_0201
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být
nejméně +5 ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
PřípravaPodklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty,
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn.
Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a
odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurily
vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak
nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou
natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené lesku. Zabezpečte,
aby byl povrch důkladně připravený.
NatíráníPřed použitím dobře promíchejte. S FEELINGS
UNIVERSAL PRIMER natřete celé, ješte, nenatřené stěny a stropy a
bodově všechny holé plochy na předtím natřených stěnách a stropech.
Savé podklady natřete s FEELINGS UNIVERSAL PRIMER zředěným do 10 %
vodou, nechejte zaschnout a aplikujte další neředěný nátěr. V
prostorách se zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy
aplikovaný základní nátěr FEELINGS MOISTURE STOP ješte před
aplikováním FEELINGS UNIVERSAL PRIMER.
Čištění nástrojůIhned po práci nářadí očistěte vodou.
Klasifikace vlivu na zdraví a
bezpečnost
Výrobek není klasifi kován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
manipulujte opatrně. Vyhněte se dlhouhotrvajícímu kontaktu s
pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k
výrobku na vyžádání
Soubor: feelings_furniture_paint_universal_primer_interior_paint_2.pdf
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PřevozVAK/ADR – ssa130308/ars200308/mpy251005