Feelings Moisture Stop

Feelings Moisture StopTYP: Vodouředitelný přípravek pro vodotěsnou povrchovou úpravu.

VHODNOST:  Na  podkladní vrstvu stěn a stropů  natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzenými barvami a stěn se sklovlákennými tapetami.před použitím Feelings Extra Durable.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Omítky, beton, panely a cihlové povrchy ve vlhkém prostředí kuchyní, koupelen, sprchových koutů, užitkových místností, bazenů apod.

 

feel_mois_stop.jpg
Barevná škálaTransparentně zelená.
Vydatnost4–6 m2/l na jeden nátěr.
Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá na mnohých
faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace
Velikosti balení10 l, 3 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem nebo stříkáním.
Ředění: Je-li to nutné zřeďte vodou.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotyk po 2 hodinách a přetíratelný po 4 hodinách.
Objem sušinyCca 39%
HustotaCca 1.2 kg/l
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku005_3457
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být
nejméně +10 ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
PřípravaPodklad musí být čistý, suchý a odmastěný, zbavený
nečistoty,
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových
skvrn.
Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky
a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem do vlhkých
prostorů od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy
atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé,
lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené
lesku. Zabezpečte, aby byl povrch důkladně připravený.
NatíráníPřed použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy
FEELINGS
MOISTURE STOP. Čas mezi nátěry je 2–4 hodiny. První nátěr zřeďte
vodou (1 díl FEELINGS MOISTURE STOP a 1 díl vody). Když aplikujete
FEELINGS MOISTURE STOP v kombinaci se sklovlákennými tapetami,
druhý nátěr by měl být aplikovaný na tapetu a měl by ji
překrýt.
Čištění nástrojůIhned po práci nářadí očistěte vodou.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice
2004/42/ES
cat A/g) 50g/l(2007)/ 30g/l(2010) Feelings Moisture Stop
obsahuje max. 50g/l.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
manipulujte opatrně. Vyhněte se dlhohotrvajícímu kontaktu s
pokožkou a vdechování prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k
výrobku na vyžádání. Feelings Moisture Stop 2
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –
ssa130308/ars200308/mpy251005/0053457Soubor: feelings_moisture_stop_2.pdf