Feelings Interior Paint

Feelings Interior PaintTYP:  Vodou ředitelná akrylátová barva. VHODNOST:  může být použita na přemalování povrchů předtím natřených vodoureditelnými nebo alkydovými barvami. FEELINGS INTERIOR PAINT je vhodná jako podkladový nátěr pod FEELINGS EFFECT PAINT – dekorační barvu. PŘÍKLADY POUŽITÍ:  Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, tapety, atd.

 

 

 

 

technicke_udaje_feelings_interior_paint.jpg
Základní barvyA a C
Barevná škálaBílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour Collection.
Stupeň lesku6. Plně matný
Emisní třída stavebního materiáluM1
Vydatnost10–12 m2/l na jeden nátěr.,7–9 m2/l více savé materiály Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá na mnohých faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
Velikosti balení3 l, 1 l, 1/3 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem nebo stříkáním.Pro aplikaci bezvzduchovým stříkáním použijte trysky 0,017“–0,021“. Ředění: Je-li to nutné zřeďte do 10 % vodou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotek po 1 hodině a přetíratelný po 1–2 hodinách.
Odolnost proti vymýváníOdolává více než 5000 cyklům (DIN 53778).
Tepelná odolnostdo 85 °C (ISO 3248)
Objem sušinyCca 40%
HustotaCca. 1.3 kg/l
SkladováníChraňte před chladem.
Kód výrobku721_6001/3
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být nejméně +5 oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.
PřípravaPodklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty, olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových skvrn.Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a odstraňovačem plísní Tikkurila. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zbavené lesku. Zabezpečte, aby byl povrch důkladně připravený. Bodově natřete všechny holé plochy na již natřených povrchách s FEELINGS INTERIOR PAINT. Pro zvýšení kryvosti vrchního nátěru použít FEELINGS UNIVERSAL PRIMER jako podkladový nátěr.
NatíráníPřed použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS INTERIOR PAINT.
Čištění nástrojůIhned po práci nářadí očistěte vodou.
Klasifikace vlivu na zdraví a bezpečnost
Výrobek není klasifi kován jako zdraví škodlivý. S výrobkem manipulujte opatrně. Vyhněte se dlhouhotrvajícímu kontaktu s pokožkou a vdechovaní prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Návod k použitífeelings_furniture_paint_universal_primer_interior_paint_2.pdf
Ochrana životního prostředí a likvidace odpadu
Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PřevozVAK/ADR – mli091106/ /lko141106/ ktu221106809- 721-