Feelings Extra Durable

Feelings Extra DurableTYP: Vodouředitelná akrylátová latexová barva určená na vnitřní stěny a stropy.

VHODNOST: Omítky, beton, panely a cihlové povrchy, MDF, atd.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:  může být použitá jako základní barva na dřevěné a kovové povrchy. Rovněž se používá na přemalování povrchů předtím natřených vodouředitelnými, alkydovými nebo kyselinou vytvrzovanými barvami.

 

 

 

technicke_udaje_feelings_extra_durable.jpg
Základní barvyA a C
Barevná škálaBílý a podle celé vzorkovnice Tikkurila Symphony Colour
Collection.
Stupeň lesku4. Polomatný
Vydatnost7–10 m2/l na jeden nátěr.Výše uvedená vydatnost je orientační, a je závislá od mnohých
faktorech včetně textury, pórovitosti a na způsobu aplikace.
Velikosti balení10 l, 3 l, 1 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem nebo válečkem. Zakončete dekoračním válečkem. Ředění:
Je li to nutné zřeďte do 5% vodou.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotyk po 2 hodinách a přetíratelný po 4 hodinách.
Úplně vytvrzený po 2 – 3 dnech.
Odolnost proti vymýváníOdolává víc jako 10 000 cyklům (SFS 3755).
Chemická odolnostDobrá (ISO 2812-1)
Tepelná odolnostdo 85°C (ISO 4211-1, 4211-3)
Objem sušinyKolem 36%
Hustota1.2 kg/l
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku724/5_6001/3
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu musí být
nejméně +5ºC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
PřípravaPodklad musí být čistý, suchý a odmaštěný, zbavený nečistoty,
olejů, vosku, rzi a odlupujícího se nátěru a povrchových
skvrn.Povrch doporučujeme umýt s vhodnými čistícími prostředky a
odstraňovačem plísní MOULD REMOVAL. PRESTO tmelem od Tikkurily
vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak
nerovné povrchy. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou
natřené a tmelené povrchy byly zbavené lesku (např.
zbroušením).
Základní nátěrS FEELINGS UNIVERSAL PRIMER natřete celé, ještě nenatřené stěny
a stropy a bodově všechny holé plochy na předtím natíraných stěnách
a stropech. Všechny holé dřevěné plochy natřete s UNICA ADHESION
PRIMER a holé kovové plochy s UNICA METAL PRIMER. V prostorách se
zvýšenou vlhkostí by měl být na stěny a stropy aplikovaný základní
nátěr FEELINGS MOISTURE STOP ještě před aplikovaním základního
nátěru FEELINGS UNIVERSAL PRIMER a FEELINGS EXTRA DURABLE.
NatíráníPřed použitím dobře promíchejte a aplikujte dvě vrstvy FEELINGS
EXTRA DURABLE.
Čištění nástrojůIhned po práci nářadí očistěte vodou.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifi kován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
manipulujte opatrně. Vyhněte se déletrvajícímu kontaktu s pokožkou
a vdechovaní prachu ze stříkání. Bezpečnostní list k výrobku na
vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad likvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –
ssa130308/ars200308/mpy251005/724-Soubor: feelings_extra_durable_2.pdf