Finngard Primer W

CHARAKTERISTIKA

Vodouriediteľný silikónový základ na vonkajšie fasády. Zlepšuje vodoodpudivosť pórovitých betónov a omietok. Aplikuje sa pod fasádne farby Finngard.

POUŽITIE

Nové alebo predtým natierané vonkajšie fasády vrátane cementových omietok a betónových povrchov. Finngard Primer W nie je vhodný pod silikátové farby a na povrchy predtým natierané vápennou farbou a na pružné nátery.

 

 

 

Výdatnosť2-4 m2/l na jeden náter. Pri veľmi pórovitých a drsných povrchoch sa môže výdatnosť znížiť na 0,5–2 m2/l.
Veľkosti balenia0,5 l, 1 l
RiedidloVoda
Pomer miešaniaRieďte vodou v pomere 1:19.
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchuZaschnutý na dotyk po 2-5 hodinách a pretierateľný po 24 hodinách (alebo na nasledujúci deň).
Hustotacca 1,0 kg/l
SkladovanieSkladujte a prepravujte v pevne uzavretých nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom.
Chráňte pred mrazom.
Podmienky aplikácieNatieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.
PrípravaNové omietky a betónové povrchy môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Podklad musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, solí a odlupujúceho sa náteru a povrchových škvŕn. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou. (Napr. z rady Finnesco na vyspravovanie betónov.) Sklovité a lesklé betónové povrchy zdrsnite mechanickou metódou.
Upozornenie: Relatívna vlhkosť betónových a cementových podkladov by mala byť menej ako 90% pred základovaním a natieraním.
AplikáciaRozrieďte Finngard Primer W s vodou v pomere 1 diel koncentrátu na 19 dielov vody. Pred použitím dôkladne premiešajte, aplikujte štetcom, valčekom alebo nízkotlakovým striekaním, 2-3 nátery metódou mokré na mokré, s rozpätím napr. 10 minút medzi nátermi. Počet aplikovaných náterov závisí od pórovitosti a stavu podkladu.
Upozornenie! Ak je Finngard Primer W zriedený s vodou musí sa spotrebovať do 24 hodín. Ihneď odstráňte všetky šplechnutia základu zo skiel aby sa tak predišlo vzniku škvŕn.
Čistenie náradiaIhneď po práci náradie očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite, aby ste odstránili čo najviac farby.
EU VOC 2004/42/EC – hraničné hodnoty(Kat. A/h), 30g/l (r. 2010), VOC max. < 30g/l.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIAHorľavý a dráždivý. Dráždi pokožku. Riziko vážneho poškodenia očí. Používajte ochranné masky na oči a tvár a používajte len v dobre vetraných priestoroch. Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Ak počas aplikácie striekaním nie je zabezpečené dostatočné vetranie, použite primeranú ochrannú masku, respirátor. Uchovávajte mimo dosahu detí. Kartu bezpečnostných údajov môžete obdržať na požiadanie.
Soubor: sk_kbu_finngard_primer_w.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADUPrázdne nádoby a zvyšky výrobku by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIENebezpečný tovar pri preprave. Trieda 3, UN 1263.