Finngard Nanoprimer

Charakteristika

Vodouriediteľná plne matná akrylátovo-disperzná farba s Nano Priming technológiou na vonkajšie fasády. Vďaka aplikácii dvoch rozptylov s rôznymi veľkosťami zrna – jedna z nich je nanometrická veľkosť, výrobok perfektne penetruje, vypĺňa a upevňuje póry na celom povrchu, spevňuje štruktúru, vyrovnáva absorbčnú silu, je farebne stály, zvyšuje priľnavosť fasádnej farby a izoluje pred vplyvom podložných faktorov.

Použitie

Natieranie fasád budov. Výrobok je vhodný na natieranie tradičných vápenno-cementových a cementových omietok, minerálno-polymérnych a akrylátových omietok a betónových  povrchov. Vytvára renovačný a disperzný obal.

 

Bázy fariebAP
Rozsah odtieňovVzorkovník Fasádnych farieb Tikkurila. Odtieň závisí od farby základu. Odporúča sa urobiť farebný test na 1-2 m2 povrchu.
Stupne lesklosti6. Plný mat
Výdatnosť6-8 m2/l na jeden náter. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia9 l
Aplikačná metódaŠtetcom, valčekom alebo striekaním.
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchuZaschnutý a pretierateľný po 16 hodinách.
Hustotacca 1,25–1,35 g/cm3
SkladovanieSkladujte a prepravujte pevne uzavretých nádobách pri teplote vzduchu +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.

Spotrebujte do 36 mesiacov od dátume uvedeného na obale.

Podmienky aplikácieNatieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru a mrazu. Optimálne podmienky pre aplikáciu sú teplota vzduchu +20°C a relatívna vlhkosť vzduchu 55%.
PrípravaFinngard Nanoprimer môže byť použitý na nové aj predtým natierané povrchy. Nové vápenno-cementové, cementové a betónové omietky môžu byť natierané najskôr 4 týždne po vyzretí. Fasády nových budov môžu byť natierané po prvej teplej sezóne. Podklad musí byť čistý, suchý a odmastený, zbavený špiny, solí a odlupujúceho sa náteru, povrchových škvŕn a soľných kryštálov. Prestriekajte fasádu vodou vysoko-tlakovým striekaním. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď. Odstráňte všetky riasy, lišajníky a huby s vhodným prostriedkom. Lesklé povrchy mechanicky prebrúste. Pri renovácii starých povrchov najprv urobte test.
ZákladovaniePoužite systém: fasádna farba + základ z produktovej rady Tikkurila. Neaplikujte na hornú časť fasády, ktorá je dlhodobo vystavená vlhkosti a snehu. Pred aplikáciou si prečítajte technický list výrobku. Výrobca nie je zodpovedný za kvalitu náteru, ak neboli dodržané príslušné inštrukcie.
AplikáciaVýrobok aplikujte najskôr po 16 hodinách od základovania. Pred použitím dobre premiešajte, nerieďte. Vyhraďte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Použite metódu „mokré na mokré“. Nátery z rôznych dávok vopred zmiešajte. Výrobok nie je vhodný na povrch predtým natieraný s vápnom alebo glejom.
Čistenie náradiaIhneď po práci náradie očistite s vodou.
EU VOC 2004/42/EC – hraničné hodnotyEU VOC
2010 limitná hodnota (Kat. A/H), 30g/l (r. 2010), VOC max. < 30g/l.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIAUchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Zabráňte dlhodobému kontaktu s pokožkou a vdychovaniu výrobku počas aplikácie sprejom. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie.
Soubor: sk_kbu_finngard_nanoprimer.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADUŠkodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby by mali byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA