Finngard Concrete

Charakteristika

Vodouriediteľná, akrylátová, matná, vrchná farba. Odolná voči alkáliám určená na vonkajšie fasády a sokle. Poskytuje dobrú ochranu voči poveternostným vplyvom, ochranu proti vlhkosti a karbonizácii na betónových povrchoch.

Použitie

Nové a predtým natierané fasády pokryté vápenno-cementovou a cementovou omietkou. Finngard Concrete nie je vhodná na povrchy predtým natierané s vápennou, silikátovou farbou a na pružné nátery.

 

 

 

Bázy fariebA a C
Rozsah odtieňovVzorkovník fasádnych farieb Tikkurila a časť odtieňov z NCS vzorkovníka.
Stupne lesklosti5. Mat
Výdatnosť4-8 m2/l na jeden náter pri hrúbke mokrého filmu cca 125–250 µm, suchý film cca 50–100 µm. Hore uvedená výdatnosť je orientačná a závisí od mnohých faktorov vrátane textúry, pórovitosti a od spôsobu aplikácie.
Veľkosti balenia0,9 l, 2,7 l, 9 l
RiedidloVoda
Pomer miešaniaAk je to potrebné zrieďte do 20% s vodou pri prvom nátere.
Aplikačná metódaŠtetcom, valčekom alebo striekaním. Pre aplikáciu vzduchovým striekaním použite trysky 0,018“- 0,023“ (0,46-0,59mm).
Doba schnutia pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchuZaschnutá na dotyk po 3 hodinách a pretierateľná po 8 hodinách.
Sušinacca 40%
HustotaBáza A 1,32-1,39 g/cm3. Báza C 1,25-1,29 g/cm3.
SkladovanieSkladujte a prepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom. Trvanlivosť 36 mesiacov od dátumu výroby ak sa skladuje v originálnom a zapečatenom balení.
Podmienky aplikácieNatieraný povrch musí byť suchý, teplota vzduchu musí byť najmenej +5oC a relatívna vlhkosť vzduchu nižšia ako 80%.
PrípravaNové omietky a betónové povrchy sa môžu natierať po 4 týždňoch zretia.Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený, zbavený špiny, olejov a odlupujúceho sa náteru a povrchových škvŕn. Na odstránenie plesní a čistenie použite vhodné výrobky Tikkurila. Ubezpečte sa, že celý natieraný povrch je súdržný. Vyspravte všetky miesta kde sa vyskytujú praskliny, diery, atď., s vhodnou vyspravovacou maltou. Sklovité a lesklé betónové povrchy zdrsnite mechanickou metódou. Nenatreté, pórovité a savé povrchy musia byť základované s Finngard Primer W. Pre základovanie menej pórovitých povrchov môže byť použitý aj Finngard Nanoprimer. Predtým natreté povrchy základujte s Finngard Nanoprimer, ktorý bude natónovaný do odtieňa podobného vrchnej farbe. Upozornenie! Relatívna vlhkosť betónových a
cementových podkladov by mala byť menej ako 90% pred základovaním a natieraním.
ZákladovanieOmietky a staré nenatierané betónové povrchy doporučujeme nazákladovať s Finngard Primer W. (Pre ďalšie informácie viď technický list Finngard Primer W).
AplikáciaPred použitím farbu dôkladne premiešajte a aplikujte 2 nátery Finngard Concrete. Vyhraďte si dostatočné množstvo farby z jednej dávky na určitý súvislý povrch, aby ste tak predišli možnosti vzniku farebných rozdielov. Na drsný povrch aplikujte prvý náter Finngard Concrete zriedený do 20% s vodou.
Čistenie náradiaPo práci náradie ihneď očistite s vodou. Pred umytím náradia ho najprv očistite aby ste odstránili čo najviac farby.
EU VOC 2004/42/EC – hraničné hodnoty(Kat. A/c), 40g/l (r. 2010), VOC max. < 40g/l.
ZDRAVOTNÁ A BEZPEČNOSTNÁ KLASIFIKÁCIAUchovávajte mimo dosahu detí. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Pri aplikácii sprejom nevdychujte pary/aerosóly. Zabráňte dlhodobému kontaktu s pokožkou. Kartu bezpečnostných údajov môžete dostať na požiadanie. Soubor: sk_kbu_finngard_concrete.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A ZNEŠKODNENIE ODPADUŠkodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Prázdne nádoby môžu byť recyklované, alebo likvidované podľa miestnych predpisov. Tekutý odpad likvidujte podľa miestnych predpisov.
DOPRAVA
ĎALŠIE INFORMÁCIEPrepravujte v dobre uzatvorených nádobách pri teplote +5°C až +25°C, ktoré odolávajú poveternostným vplyvom. Chráňte pred mrazom.