Valtti Wood Oil

Charakteristika

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Zahradní nábytek, terasy, schody, ploty, zábradlí, kryté balkony.

 

 

 

 

 

Základní barvyEC
Barevná škálaBezbarvý: Semi-transparent wood finishes colour card.
Konečný efekt není definovaný. Olej se vsaje do povrchu a nevytváří lakový film.
Stupeň leskuneurčitý
VydatnostPřibližně 5 m2/l na jeden nátěr, závislý na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení10 l, 3 l, 1 l
ŘedidloLakový benzín 1050
Směšovací poměrŘedidlo 1050
Způsob nanášeníŠtětcem nebo houbou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotek po 5 hodinách.
Pórovitost a množství použitého oleje ovlivňuje dobu schnutí. Druhý nátěr můžete aplikovat hned po zaschnutí povrchu.
Odolnost proti povětrnostním vlivůmPovrchy, které jsou vystavené nepřetržitým povětrnostním vlivům, přetřete jednou nebo dvakrát za rok.
Objem sušiny18%
Hustota0.8 kg/l, ISO 2811.
SkladováníSkladovaní na chladném místě nemá na výrobek vliv. Špatně uzavřené nádoby a natónovaný výrobek neodolávaj dlouhodobému skladování.
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
PřípravaNové tvrdé dřevo musí před aplikací schnout 6 měsíců. Dřevěný povrch musí být suchý a očištěný od špíny, vosku, mastnot a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Předtím natřený povrch umyjte s HOMEENPOISTO/MOULD REMOVAL nebo očistěte s TIKKURILA TEHOPESU (účinný čistič) podle návodu na použití.
OšetřeníPřed aplikací VALTTI WOOD OIL důkladně promíchejte. Aplikujte 1 až 2 nátěry štětcem nebo houbou. Nanášejte na celý povrch štětcem bez přerušení, aby jste předešli vzniku tmavších spojů. Olej doporučujeme použít natónovaný (aplikace 2 krát), protože pigmenty tvoří hlavní složku ochrany dřeva před UV zářením.
Čištění nástrojůNářadí očistěte s ředidlem 1050.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTHořlavý Zdraví škodlivý, Xn Obsahuje: Benzínovou frakci (ropnou), hydrogenovanou těžkou. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Soubor: valtti_wood_oil.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III