Valtti Non Slip

Charakteristika

Hrubý vodou ředitelný olej na dřevo pro použití v exteriéru. Olej na dřevo chrání před vlhkostí a nečistotami a snižuje praskání povrchu. Výrobek obsahuje neklouzavý materiál pro zvýšení přilnavosti povrchu

Použití

Terasy, mola a dřevěné schody.

 

 

 

 

Základní barvyEP
Barevná škálaBezbarvý. Tónováno podle karty odstínů průsvitných vrchních nátěrů na dřevo
Stupeň leskuneurčitý
Vydatnost8–12 m2/l, v závislosti na poréznosti povrchu.
Velikosti balení2,7 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášen튝etcem.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZa normálních podmínek povrch zaschne za několik hodin. Teplota, vlhkost vzduchu a vlhkost dřeva mají výrazný vliv na schnutí. Přetíratelný po 24 hodinách.
Odolnost proti povětrnostním vlivůmDoporučujeme tónování výrobku pro zajištění větší odolnosti vůči povětrnosti než u bezbarvého nátěru.
Objem sušiny25 %.
Hustota1,0 kg/l, ISO 2811.
SkladováníChraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte výrobek během jednoho projektu, v poloprázdných plechovkách se mohou vlastnosti výrobku měnit.
Podmínky nanášeníOšetřovaný povrch musí být suchý a relativní vlhkost dřeva musí být méně než 20 %, protože vlhké dřevo neabsorbuje olej, který pomalu zasychá. Protože je impregnované dřevo často vlhké, doporučujeme ošetření po 6-měsíčním zasychání.
Během ošetřování a zasychání musí být teplota vzduchu, povrchu a výrobku minimálně +5 o C a relativní vlhkost vzduchu musí být méně než 80 %.
PřípravaNeošetřené povrchy:
Odstraňte z povrchu veškerý prach, nečistoty a uvolněný materiál. Plíseň omyjte přípravkem Homeenpoisto (Mould Removal) nebo Tehopesu (Super Clean) podle návodu k použití.

Povrchy dříve ošetřené průhledným vrchním nátěrem:
Uvolněný materiál odstraňte z povrchu škrabkou nebo drátěným kartáčem. V případě potřeby očistěte a omyjte přípravkem Homeenpoisto (Mould Removal) nebo Tehopesu (Super Clean) podle návodu k použití. Pokud na povrchu zůstane čirý, popřípadě lesklý film, odstraňte jej tlakovým ostřikovačem nebo jej opatrně obruste.

NanášeníPřed použitím a během používání olej Valtti Non-Slip důkladně promíchejte. Aby nedocházelo k překrývání, aplikujte dvě tenké vrstvy oleje v nepřetržitých tazích aby byl celý povrch pokryt rovnoměrně.
V případě potřeby provádějte údržbu. Povrchy trvale vystavené povětrnostním vlivům mohou vyžadovat každoroční ošetření.
Čištění nástrojůUmyjte mýdlem a vodou. Doporučujeme odstranit částečně zaschnutý olej Tikkurila Pensselipesu čističem na nářadí.
Pokyny pro údržbuPo aplikaci musí být povrch po dobu jednoho týdne ošetřován velmi opatrně, aby mohlo dojít ke kompletnímu vytvrzení. Po dvou dnech v případě potřeby jemně očistěte povrch jemným kartáčem nebo mopem.
Znečištěné povrchy očistěte přípravkem Huoltopesu Maintenance Cleaner (1 díl udržovacího čisticího prostředku na 10 dílů vody). Skvrny a silně znečištěné povrchy vyčistěte pomocí silnějšího roztoku (1:1). Po omytí povrchy opláchněte a nechte uschnout.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(kat. A/e) 130 g/l (2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNení klasifikováno jako nebezpečné pro zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné nádoby by měly být recyklovány nebo zneškodněny v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zneškodněte v souladu s místními předpisy.
PŘEVOZ
DALŠÍ INFORMACEADR/RID nepodléhá předpisu.