Valtti Extra

Charakteristika

Střešní krytiny, okapy, dveře, ploty, okna, přístřešky, ploty, dřevěné balkony, sruby, zahradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Střešní krytiny, okapy, dveře, ploty, okna, přístřešky, ploty, dřevěné balkony, sruby, zahradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

Základní barvyEC
Barevná škálaVzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu. Nedoporučujeme používat nenatónovaný VALTTI EXTRA, protože právě barviva tvoří tu část, která chrání dřevo před UV-zářením.
Stupeň lesku2. Lesklý
VydatnostOpracované dřevo: 10–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
ŘedidloLakový benzín 1050
Směšovací poměrValtti Extra není nutné ředit.
Způsob nanášeníŠtětcem nebo stříkáním.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,013˝ (0,23–0,33 mm) vrchol paprsku.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuBěžně zaschlý na dotek po 8 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách.
Objem sušinykolem 40%, závisí na odstínu
Hustota0.9 kg/l
Kód výrobku560_0070
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20% , teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
PřípravaPovrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu. Pro očistění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zabezpečte, aby byla impregnace VALTTI EXTRA do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI EXTRA nedoporučujeme používat spolu s lněno-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlupující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce. Co se týká osobitých upozornění k výrobku,
vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost povrchu nátěru.
Základní nátěrZákladní nátěr VALTTI BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
OšetřeníPřed použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI EXTRA ve směru růstu dřeva. Obzvlášť si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před šplouchnutím VALTTI EXTRA a VALTTI BASE. Konečný stupeň lesku a odstínu závisí na druhu dřeva a počtu aplikovaných nátěrů.
Čištění nástrojůNářadí očistěte s ředidlem 1050.
Pokyny pro údržbuZávisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, stačí jeden nátěr VALTTI EXTRA po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTHořlavý. Zdraví škodlivý, Xn. Obsahuje: těžký benzin (ropný), hydrogenačně rafi novaný, těžký, [(dimetylamino)sulfonyl](fl uór) (dichlór)-N-(4- totyl) metansulfenamid butanon-oxim. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Upozornění!: Hadry a brusný prach, obsahující výrobek, mohou vyvolat požár samovzícením, proto je nutné je uložit do vody před likvidacií, nebo je přímo, po vyschnutí, spálit. Soubor: valtti_extra_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III