Valtti Exterior Wax Honey

TYP: Voduodpuzující vodou ředitelný vosk na dřevo pro venkovní použití.

VHODNOST: Zahradní nábytek, obložení, ploty, okna, dveře, zábradlí a sloupy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Zahradní nábytek, obložení, ploty, okna, dveře, zábradlí a sloupy.

 

 

 

 

 

wax
8 12
Barevná škálaSvětlehnědá (med) a hnědá (ořech).
Barva dřevěného podkladu ovlivní konečný odstín.
Vydatnost8–12 m2/l. Vydatnost je dána porézností dřevěného povrchu.
Velikosti balení1 l
ŘedidloVoda
Směšovací poměrvoda
Způsob nanášeníŠtětcem
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuPovrch je suchý po 1–2 hodinách.
Schnutí je určeno pórovitostí povrchu a vnějšími podmínkami. Další úprava může být realizovánana až když je povrch suchý.
Objem sušiny19 % (ořech) a 20 % (med)
Hustotacca 1.0 kg/l, ISO 2811
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku001_7051/2
Podmínky nanášeníPovrch, který se má upravovat, musí být suchý a teplota vzduchu musí být minimálně 5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80% během aplikace a schnutí. Jelikož nově impregnované dřevo je často příliš vlhké pro povrchovou úpravu, doporučuje se ho upravovat nejdříve přibližně po 6 měsících.
PřípravaOdstraňte nečistotu, prach a jiný uvolněný materiál z povrchu.
Umyjte staré ztmavlé povrchy dřeva s roztokem MOULD REMOVAL (HOMEENPOISTO) nebo TEHOPESU (účinný čistič) podle pokynů k použití.
OšetřeníPředběžně upravte čisté dřevěné povrchy s VALTTI BASE nebo VALTTI AKVA BASE. VALTTI EXTERIOR WAX důkladně rozmíchejte a čas od času také během aplikace. VALTTI EXTERIOR WAX rovnoměrně aplikujte štětcem podél celé délky desky nebo panelu, tak, abyste zabránili dvojitým přetěrům. Naneste pouze jednu vrstvu na obložení a dvě vrstvy na ostatní dřevěné povrchy. Každá úprava učiní dřevo tmavším.
Čištění nástrojůNářadí čistěte vodou nebo TIKKURILA PENSSELIPESU (čistič štětců).
Pokyny pro údržbuS povrchem opatrně zacházejte, konečná trvanlivost a tvrdost je dosažena přibližně během 1 týdne za normálních podmínek. Po přibližně 2 dnech od úpravy povrch může být čištěn měkkým štětcem, mopem nebo vlhkým hadrem na čištění. Špinavé povrchy mohou být čištěny s údržbovým čističem HUOLTOPESU (1 díl HUOLTOPESU na 10 dílů vody). Potřísněné a špinavé povrchy umyjte se směsí vody a HUOLTOPESU (1:1).
Dobře opláchněte a nechte zaschnout.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNení klasifikován jako zdraví škodlivý. Obsahuje jodopropynyl butyl karbamát (1,2 %) – vyhněte se kontaktu s očima, uchovávejte mimo dosah dětí! Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.
Bezpečnostní listSoubor: valtti_exterior_wax_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUTento výrobek nesmí být vypouštěn do odpadů, vodních cest nebo půdy. Prázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –