Valtti Color

Charakteristika

Venkovní dřevěné stěny, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

Použití

Venkovní dřevěné stěny, dveře, ploty, okna, přístřešky, dřevěné balkony, sruby, atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

 

 

Základní barvyEC
Barevná škálaVzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card. Konečný odstín závisí na druhu dřevěného povrchu a původní barvě dřevěného povrchu. Nedoporučujeme používat nenatónovaný Valtti Color protože právě barviva tvoří tu část, která chrání dřevo před UV-zářením.
Stupeň lesku5. Matný
VydatnostOpracované dřevo: 8–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
ŘedidloLakový benzín 1050
Směšovací poměrVALTTI COLOR není nutné ředit.
Způsob nanášeníŠtětcem nebo máčením.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,011˝ vrchol paprsku.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuBěžně zaschlý na dotek po 4–8 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách.
Objem sušinykolem 17%, závisí na odstínu.
Hustota0.9 kg/l, ISO 2811.
Kód výrobku290_0070
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně +5oC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
PřípravaPovrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu z povrchu. Pro očištění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zajistěte aby byla impregnace VALTTI COLORU do dřeva dostatečná. Ujistiěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI COLOR nedoporučujeme používat spolu s lněno-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlepující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce. Věnujte pozornost upozornění
vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru.
Základní nátěrNatřete základem s VALTTI BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
Povrchová úpravaPřed použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI COLORU ve směru růstu dřeva. Obzvláště si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před odstřiky VALTTI COLORU a VALTTI BASE.
Čištění nástrojůNářadí očistěte s ředidlem 1050.
Udržovací ošetřováníZávisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, stačí dva nátěry VALTTI COLORU po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTZdraví škodlivý, Xn. Obsahuje: těžký benzín (ropný), hydrogenačně rafinovaný, těžký, Terpén a [(dimetylamino)sulfonyl](fluor) (dichlór)-N-(4- totyl) metansulfenamid. Hořlavý. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: valtti_color_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR 3 III