Valtti Arctic

Charakteristika

Vodou ředitelné tónovatelné perleťové mořidlo na dřevo na bázi přírodního oleje. Valtti Arctic chrání dřevo před zvětráváním a zpomaluje absorpci vlhkosti dřevem. Poskytuje také ochranu před slunečním zářením.

Použití

Exteriérové stěny, ploty, dřevěné konstrukce, neošetřené nebo předtím ošetřené dřevěné povrchy s průhlednými mořidly na dřevo. Vhodné na kulatinu, na upravené i neupravené dřevěné povrchy, impregnované a tepelně modifikované dřevo.

 

 

 

Barevná škálaPoužívejte k tónování výrobku kartu odstínů Tikkurila Valtti Arctic. Konečná barva je zřetelná až po zaschnutí povrchu.
Stupeň leskuneurčitý
VydatnostPro řezané dřevo 4 – 8 m2/l, pro kulatinu a hoblované dřevěné povrchy 8 – 12 m2/l.
Velikosti balení0,9 l, 2,7 l, 9 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášen튝etcem.
Doba zpracovatelnosti (+20 °C)
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuSuché na dotyk po 2-3 hodinách, přetíratelné po 24 hodinách. Zamezte mechanickému namáhání během prvního dne po aplikaci, protože povrch ještě nedosáhl své konečné tvrdosti.
Objem sušiny64 %.
Hustotacca 1,0 kg/l, (ISO 2811)
SkladováníChraňte před mrazem. Již otevřenou plechovku otevírejte opatrně. Po otevření spotřebujte obsah plechovky během jedné akce, v poloprázdných plechovkách se mohou vlastnosti výrobku měnit.
Podmínky nanášeníOšetřovaný povrch musí být suchý a relativní vlhkost dřeva musí být méně než 20 %. Během ošetřování a zasychání musí být teplota vzduchu, povrchu a výrobku minimálně +5 o C a relativní vlhkost vzduchu musí být méně než 80 %. Zpracovatelnost je nejlepší za klidného, zataženého a suchého počasí při teplotách kolem + 10°C – + 20°C.
PřípravaNové povrchy:
Kartáčem nebo rýžákem odstraňte z povrchu prach, nečistoty a uvolněný materiál. Povrchy napadené plísní omyjte roztokem přípravku Mould Removal nebo Tehopesu Super Clean podle návodu k použití. Na povrch aplikujte co nejdříve základní nátěr Valtti Base nebo Valtti Akvabase. Chraňte rostliny před potřísněním přípravky Valtti Base nebo Valtti Akvabase.

Povrchy dříve ošetřené mořidlem na dřevo:
Uvolněný materiál a zšedlá dřevěná vlákna odstraňte škrabkou nebo ocelovým kartáčem. V případě potřeby očistěte povrch a omyjte jej přípravkem Mould Removal nebo Tehopesu Super Clean. Holé dřevo ošetřete základním nátěrem Valtti Base nebo Valtti Akvabase. Pokud na povrchu zůstane zřetelný, popřípadě lesklý film, odstraňte jej nebo jej důkladně obruste.

NanášeníPřipravte si dostatečné množství tónovaného namíchaného Valtti Arctic do jedné nádoby, aby se neprojevily rozdíly v odstínech. Před použitím a často během používání Valtti Arctic důkladně promíchejte.
Nanášejte a nepřetržitě roztírejte Valtti Arctic aby nedocházelo k překrývání. Čelní části dřeva ošetřete obzvláště důkladně.
Řezané dřevo opatřete dvěma vrstvami, hoblované dřevo a hladkou kulatinu natřete jednou, případně dvěma tenkými vrstvami. Na novém, neošetřeném dřevě používejte vždy tónované výrobky.
Kontrolujte kvalitu povrchu a v případě potřeby provádějte údržbu. Mezi faktory, které ovlivňují intervaly údržby patří lokalita, světová strana a povětrnostní podmínky.
Čištění nástrojůNástroje čistěte mýdlem (nebo obdobným detergentem) a vypláchněte vodou. Pro odstranění zatvrdlého mořidla na dřevo doporučujeme Tikkurila Tool Cleaner
Pokyny pro údržbuPo aplikaci musí být povrch používán opatrně, protože konečné tvrdosti a odolnosti dosahuje za normálních podmínek po 4 týdnech. Krátce po aplikaci je možné povrch jemně očistit jemným kartáčem, vlhkým hadrem nebo mopem
Udržovací ošetřováníZnečištěné povrchy očistěte přípravkem nejdříve 1 měsíc po aplikaci přípravkem Tikkurila Huoltopesu Maintenance Cleaner (1 díl udržovacího čisticího prostředku na 10 dílů vody). Skvrny a silně znečištěné povrchy vyčistěte pomocí silnějšího roztoku (1:1). Po omytí povrchy opláchněte a nechte uschnout
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(kat. A/e) 130 g/l (2010)
Valtti Arctic obsahuje VOC max. 130 g/l
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNení klasifikováno jako nebezpečné pro zdraví. Uchovávejte mimo dosah dětí. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné nádoby by měly být recyklovány nebo zneškodněny v souladu s místními předpisy. Kapalný odpad zneškodněte v souladu s místními předpisy. Nebezpečí samovznícení! Čistící hadry nebo brusný prach s obsahem výrobku mohou způsobit požár samovznícením a proto by před zneškodněním měly být uchovávány ve vodě, usušeny na vnějším prostranství nebo okamžitě spáleny.
PŘEVOZ
DALŠÍ INFORMACEADR: nepodléhá předpisu