Valtti Akvacolor

Charakteristika

Vodouředitelná tenkovrstvá lazura na dřevo.

Použití

Střešní krytiny, okapy, ploty, okna, přístřešky, ploty, sruby, záhradní nábytek atd. Doporučený na termálně upravená dřeva.

 

 

 

 

 

Základní barvyEC
Barevná škálaVzorkovnice Semi-transparent Wood Finishes Colour Card.
Stupeň lesku5. Matný
VydatnostOpracované dřevo: 8–12 m2/l na jeden nátěr.
Neopracované dřevo: 4–8 m2/l na jeden nátěr. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
Velikosti balení18 l, 10 l, 3 l, 1 l, 1/3 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem nebo stříkáním.
Při bezvzduchovém stříkání: použijte 0,009˝–0,013 vrchol paprsku.
Upozornění: Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro aplikaci VALTTI AKVACOLORU.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuBěžně zaschlý na dotek po 2–3 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost mohou zpříčinit delší dobu schnutí.
Objem sušinykolem 22%, závisí na odstínu
SkladováníChránit před mrazem.
Kód výrobku4500070P
PřípravaPovrch musí být čistý a suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nebo nesoudružného materiálu z povrchu.
Pro očistění povrchu použijte roztok MOULD REMOVAL nebo TEHOPESU. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících, kazy atd. Rovněž tak nerovné povrchy. Ubezpečte se, zda jsou všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebroušené a zabezpečte, aby byla impregnace VALTTI AKVACOLORU do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojené s antikorozním materiálem. VALTTI AKVACOLOR nedoporučujeme používat spolu
s lněno-olejovým tmelem. Najlepší kvalitu neodlupující se složky, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete v souladu s dodržením pokynů od výrobce.Věnujte pozornost upozornění vztahující se na dřevo jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, Douglasova jedle, mahagon a Idigbo atd., které obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříselnou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru.
Základní nátěrNatřete základem VALTTI AKVA BASE, který naneste na dřevěné povrchy, které nebyly impregnované nebo podtlakově impregnované se správným ochranným prostředkem.
OšetřeníPřed použitím promíchejte. Aplikujte dva nátěry VALTTI AKVACOLORU ve směru růstu dřeva. Obzvlášt si dejte záležet při natírání na letech dřeva. Chraňte rostliny před odstřiky VALTTI AKVACOLORU a VALTTI AKVA BASE.
Čištění nástrojůNářadí, po použití, ihned očistěte vodou.
Udržovací ošetřováníZávisí na vlivu slunečního záření a nadmořské výšce, běžně stačí dva nátěry VALTTI AKVACOLORU po 3–5 letech.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTDráždivý, Xi. Obsahuje: 2-oktyl-2H-izotiazol-3-on, 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-on a 2-methyl-2H-isotiazol-3-on. Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání. Soubor: valtti_akvacolor_wood_oil_akva_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –