Ultra

Charakteristika

Akrylátová barva pro vnější nátěry dřevěných povrchů. Pro venkovní stěny, okapnice, překládané prkenné podbíjení apod.

Použití

Venkovní stěny, okenice, dřevěnné povrchy, základované kovy, apod.

 

 

Základní barvyA a C
Barevná škálaVzorkovnice Colour Card Of Exterior Paints a vybrané odstíny z fasádních vzorkovnic.
Stupeň lesku4. Polomatný
VydatnostNeopracované dřevěné povrchy 4–6 m2/l.
Opracované a předtím natřené povrchy 7–9 m2/l.
Velikosti balení3 l, 1 l
ŘedidloVoda
Směšovací poměrvoda
Způsob nanášeníŠtětcem, válečkem nebo stříkáním.
Bezvzduchové stříkání:
– tryska 0,018“–0,023“, t. j. 0,460–0,580 mm
– ředění 0–10 %
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotek po 1 hodině. Další nátěr můžete aplikovat po 2–4 hodinách při normálních podmínkách. Při nízkých teplotách a po dobu vlhkého počasí je doba schnutí delší.
Odolnost proti povětrnostním vlivůmDobrá, rovněž v průmyslovém prostředí.
Objem sušinycca 41%
Hustotacca 1.3 kg/l, ISO 2811
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku251_6001/3
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%.
PřípravaNenatřené povrchy:
Odstraňte nečistotu, plíseň a odlupující se nebo nesoudružný materiál z nenatřených povrchů. Co nejdříve natřete základním emulzním olejem VALTTI AKVA BASE. Části, které mohou podléhat rezivění, jako jsou hlavičky hřebíků natřete antikorozní základní barvou UNICA METAL PRIMER. Odstraňte vyteklou pryskyřici a tato místa ošetřete lakem na suky OKSALAKKA (KNOTTING LACQUER). Povrch natřete ULTRA. Povrch natřete 2-krát barvou ULTRA.
Předtím natřené povrchy:
Odstraňte popraskanou barvu z předtím natřených povrchů škrabkou nebo drátěným kartáčem. Umyjte špinavé a plesnivé povrchy s MOULD REMOVAL roztokem podle návodu na použití. Naimpregnujte holé dřevěné povrchy VALTTI AKVA BASE, a jako druhou základní barvu použijte barvu ULTRA. Povrchy předtím natřené s akrylátovou barvou natřete 1x základem s ULTRA a povrchy natřené olejovou barvou natřete základem s UNICA ADHESION PRIMER nebo JEHU. Natírání ukončete s 1–2 nátěry s ULTRA, podle toho jaký rozdíl v odstínu v porovnání se starým nátěrem chcete dosáhnout a podle stavu povrchu. Byl-li předtím povrch natřený ULTRA, může být jeden nátěr dostatečný jako údržbový nátěr na povrch v dobrém stavu.
NatíráníPřed použitím ULTRA dobře promíchejte, a je-li to nutné zřeďte vodou. Nanášejte štětcem nebo bezvzduchovým stříkáním. U let dřeva naneste barvu v silnější vrstvě. Vyhraďte si potřebné množství barvy na určitý souvislý povrch a míchejte ji v jedné nádobě, aby jste předešli možnosti vzniku barevných rozdílů.
Čištění nástrojůNářadí očistěte vodou.
Pokyny pro údržbuPovrch dosáhne konečné tvrdosti po měsíci za normálních podmínek, proto je
třeba do té doby zacházet s povrchem opatrně. V případě potřeby použijte jen měkkých nástrojů.
Měsíc po natírání může být povrch čištěn pomocí Huoltopesu ředěným (1:10) s vodou. Čištění skvrn a větší špíny čistěte směsí Huoltopesu s vodou v poměru 1:1. Vždy potom opláchněte vodou a nechte řádně uschnout.

Ultra může být následně přetíráno pomocí Ultra nebo Pika Teho House Paint.

Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(kat A/d) 130g/l(2010); Ultra obsahuje VOC max. 130g/l.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTDráždivý, Xi. Obsahuje 2-octyl-2H-isothiazol-3-on, oxid zinečnatý. Může způsobit senzibilaci (přecitlivělost) při kontaktu s očima. Nebezpečné pro vodní organismy. Může způsobit dlouhotrvající nepříznivý efekt ve vodném prostředí. Zabraňte kontaktu s očima, používejte vhodné ochranné brýle. V případě potíží ukažte lékaři etiketu výrobku. Nevylévejte do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. Soubor: ultra_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –