Teho Window Paint

Charakteristika

Rychleschnoucí alkyd-olejový nátěr. Pro nové a dříve natřené vnější dřevěné povrchy.

Použití

Okenní rámy, dveře, rámy, nábytek ve venkovním prostředí atd…

 

 

Základní barvyA a C
Barevná škálaOdstíny ve vzorkovnicích Tikkurila
Colour Card For Exterior Paints
Stupeň lesku3. Pololesklý
Vydatnost8–10 m2/l na jeden nátěr
Velikosti balení3 l, 1 l
ŘedidloLakový benzín 1050
Způsob nanášeníŠtětcem.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuNatíraný povrch je suchý asi po 24 hodinách.
Objem sušinykolem 73% závisí na odstínu
Hustotakolem 1,2 kg/l závisí na odstínu
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku566_6001
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu musí být nejméně +5oC, a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80% po dobu natírání i po dobu schnutí povrchu.
PřípravaNenatřené povrchy:
Odstraňte nečistotu, plíseň a odlupující se nebo nesoudružný materiál z nenatřených dřevěných povrchů. Co nejdříve natřete základním olejem VALTTI BASE. Části, které mohou podlehnout rezavění, jako jsou hlavičky hřebíků natřete antikorozní základní barvou UNICA METAL PRIMER. Odstraňte vyteklou pryskyřici a natřete ji lakem na suky OKSALAKKA.

Předtím natřené povrchy:
Odstraňte popraskanou, odlupující se barvu z předtím natřených dřevěných povrchů. Umyjte špinavé a plesnivé povrchy s MOULD REMOVAL roztokem podle návodu na používání. Přebruste lesklé povrchy do matu a zabruste ostré hrany. Odstraňte prach po broušení. Holé dřevěné povrchy naimpregnujte základním olejem VALTTI BASE. Vytmelte spáry mezi okenním rámem a tabulí skla a také všechny trhlinky na povrchu s elastickým tmelem na okna (použijte takový tmel, který se dá přetírat barvou).

NatíráníPřed použitím barvu dobře promíchejte. Základní nátěr naneste s TEHO barvou na okna, UNICA ADHESION PRIMER nebo s JEHU zředěnými 10% s ředidlem 1050. Barvu natírejte štětcem. Konečný vrchní nátěr naneste s neředěnou TEHO barvou na okna 1 nebo 2 dny po základním nátěru. Je li to nutné, tak vrchní nátěr může být zředěný s ředidlem 1050. Barvu aplikujte 1–2 mm nad tabulí skla.
Čištění nástrojůNářadí očistěte s ředidlem 1050.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(kat A/d) 400 g (2007), 300g/l(2010).
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTHořlavý. Obsahuje: Lakový benzín
Soubor: teho_window_paint_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUObsahuje: Hydrogenovanou těžkou ropnou frakci, tolylfluanoid Butanonoxim. Hořlavé, nebezpečné pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může vytvářet alergické reakce. Používat mimo dosah dětí. Dojde-li k požití vyhledat lékařskou pomoc a ukázat etiketu výrobku. Používat ve větraných místnostech nevyprazdńovat nádoby do odpadu.
PŘEVOZVAK/ADR –