Tunto Coarse

TYP: Vodou ředitelný akrylátový tmel.

VHODNOST:  Vhodný  na nové a dříve natřené betony, potěrem opatřené povrchy, na cihly,  dřevovláknité desky, sádrové povrchy a sádrokartonové stěny. Tunto Coarse může být také nanášen na stropy.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:  Stěny v suchých interiérech.

 

 

 

tunto_coarse_tab.jpg
Základní barvyRPA a RPC
Barevná škálaMůže být tónováno podle barev vzorkovnice TUNTO Colour Card. Konečný odstín se obvykle zdá o něco tmavší než je standardní barva, vzhledem k hrubosti povrchu. Před tónováním musí být výrobek předem promíchán.
Stupeň lesku6. Plně matný
Vydatnost0,5–0,7 m2/l. Vydatnost je závislá na drsnosti, pórovitosti, natírací metodě a podmínkách natírání.
Velikosti balení16,5 kg (cca 9 l).
Směšovací poměrJe-li to nezbytné, řeďte do 1% vodou.
Způsob nanášeníMetody: Ocelové hladítko; pro aplikaci stříkáním použijte strojní omítačku nebo stříkací agregát s min. velikost trysky 5 mm. Dokončete s Tikkurila umělohmotným hladítkem. Před aplikací stříkáním odstraňte malou kovovou destičku, která mohla spadnout do plechovky s barvou během tónování.Ředění: Je-li třeba nařeďte 1 % vodou
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchupřetíratelné po 24 hodinách
Tepelná odolnost80oC, ISO 4211-3
Objem sušinycca 65%
Hustotapřibližně 1,8–1,9 kg/l, ISO 2811
SkladováníChraňte před mrazem.
Podmínky nanášeníPovrch, který se má upravovat musí být suchý a teplota vzduchu , povrchu a nátěru musí být minimálně +5°C a relativní vlhkost vzduchu pod 80%.
PřípravaNenatřené povrchy:Očistěte nenatřené povrchy od nečistoty a prachu. Je-li třeba, povrchy vyrovnejte vhodným tmelem PRESTO LIGHT FILLER. Natřete všechny neupravené povrchy s natónovaným FEELINGS UNIVERSAL PRIMER nebo FEELINGS INTERIOR PAINT natónovaným ve stejné barvě jako vrchní nátěr. Předtím natřené betonové povrchy: Umyjte předtím natřené povrchy s čistícím prostředkem MAALIPESU a pečlivě opláchněte vodou. Je-li třeba, povrchy vyrovnejte vhodným tmelem PRESTO FILLER. Natřete povrch s natónovaným, je-li větší rozdíl v barvě mezi natíraným povrchem a vrchním nátěrem.
Nanášení vrstvy nátěruPřed použitím TUNTO Coarse dobře promíchejte.Použijte ocelové hladítko k nanesení vrstvy tak silné jako je velikost zrna nátěru. Setřete následně povrch (max. 15 min) lehkým tlačením umělohmotného hladítka Tikkurila. Jestli se hladítko lehce nepohybuje, je na povrchu příliš mnoho nátěru. Odstraňte zbytek z povrchu ocelovým hladítkem tažením podél nátěru (vrstvy). Pro stejný povrch si rezervujte dostatek nátěru, abyste předešli možnému rozdílu barvy. Chraňte okna před základním i vrchním nátěrem a případné znečištění oken okamžitě odstraňte.
Čištění nástrojůOdstraňte přebytečnou barvu z nářadí zpět do nádoby, abyste zabránili ucpávání odtoku odpadu. Nářadí pak očistěte vodou.
Udržovací ošetřováníPovrch čistěte na sucho pomocí vysavače.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice 2004/42/ES(cat A/l 200 g/l (2010) Tunto Coarse obsahuje max. 200 g/l. volně těkavých látek
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifikován jako zdraví nebezpečný. Soubor: tunto_coarse_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –