Taika Pearl Paint

TYP: Vodouředitelná tónovatelná akrylátová barva vytvářející perleťové efekty.

VHODNOST:  Pro vnitřní nátěry dřeva, dřevovláknitých a dřevotřískových desek a kovových povrchů, omítek sádrokartonů, betonů a podobných povrchů.

PŘÍKLADY POUŽITÍ:  Vnitřní stěny, nábytek, kde chceme vytvořit nádherný efekt. Může být použito na natřených a penetrovaných plochách nebo na plochy, které jsou opatřeny alkydovými, katalyckými barvami nebo laky. Dobré osvětlení posiluje výsledný efekt.

 

 

 

taika_pearl_paint_tab.jpg
Základní barvyHM a KM
Barevná škálaVzorkovnice Taika
Stupeň lesku3. Pololesklý
Emisní třída stavebního materiáluM1
Vydatnost6-8 m2/l na jeden nátěr.
Velikosti balení1/3 l, 1 l, 3 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, efektovým válečkem, stříkáním.Aplikujte válečkem s krátkým vláknem a pro vytvoření různých vzorů
použijte efektové válečky. Při běžném stříkání: použijte trysku 1,8
mm a nařeďte vodou do 40 %.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti
vzduchu
Zaschlý na dotyk po 1 hodině. Přetíratelný po 6–8
hodinách.
Odolnost proti vymýváníOdolává 5000 omývacím cyklům.
Tepelná odolnost85°C (ISO 4211-3)
Objem sušinycca 35%
Hustota1,1 kg/l, bez tónování (ISO 2811)
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku858_6085/6
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu a povrchu by
měla být nejméně +10 ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70 %.
Při teplotě přibližně +15 ºC a relativní vlhkosti od 50 do 70 %
jsou podmínky pro aplikaci ideální, vzhledem k pomalejšímu
schnutí.Před použitím dobře promíchejte.
PřípravaNenatřené povrchy:Odstraňte nečistotu a prach z nenatřených povrchů. Povrch vyspravte
s tmelem PRESTO nebo SPAKKELI PUTTY a zaschlý povrch přebruste.
Odstraňte prach po broušení.Dřevěné povrchy:Suky přetřete s Oksalakka lakem na suky. Natřete základem s
FEELINGS FURNITURE PRIMER nebo UNICA ADHESION PRIMER (OTEX). Nové
čisté dřevěné povrchy, které jsou v dobrém stavu, můžete přímo
natřít základem TAIKA PEARL PAINT.Kovové povrchy:Kovové povrchy natřete základní barvou UNICA METAL PRIMER.

Stěny:

Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry, kazy, atd.
Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené
povrchy byly důkladně zmatněné. Odstraňte prach po broušení.
Aplikujte 2 nátěry s FEELINGS INTERIOR PAINT.

Předtím natřené povrchy:

Povrch odmastěte s naředěným MAALIPESU čistícím prostředkem,
důkladně opláchněte vodou a nechte zaschnout.

Dřevěné povrchy:

Odstraňte škrabkou odlupující se barvu nebo lak. Zabezpečte, aby
všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené povrchy byly
důkladně zmatněné. Odstraňte prach po broušení. Díry a kazy
vyspravte s PRESTO QUICK FILLER a po zaschnutí je přebruste.
Nenatřený povrch natřete základem. Poznámka: Na nitrocelulózové
laky použijte UNICA ADHESION PRIMER.

Stěny:

Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry, kazy, atd.
Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou barvou natřené a tmelené
povrchy byly důkladně zmatněné. Odstraňte prach po broušení.
Nenatřený povrch natřete základní barvou.

Aplikujte válečkem s krátkým vláknem a na vytvoření různých vzorů
použijte efektové válečky. Při běžnem stříkání: použijte trysku 1,8
mm a nařeďte vodou do 40 %.

NatíráníNábytek, atd…:Aplikujte 2 nátěry štětcem, válečkem nebo stříkáním. Při větších
plochách je lépe aplikovat TAIKU PEARL PAINT nejprve válečkem a
povrch jemně dokončit štětcem. Použijte vysoce kvalitní štětec ze
syntetických vláken na dosažení co nejkrásnějšího perlového
efektu.Stěny/efekty:TAIKA PEARL PAINT nejlépe vyzní když dekorační nátěr na
ohraničených plochách, kde část podkladové barvy je viditelná. Ze
vzorkovnice Taika vyberte odstín vhodný pro TAIKA PEARL PAINT.
Aplikujte válečkem na plochu 1 m² a vytvořte tak efekty s použitím
efektových válečků, štětcem nebo houbou. Zkušební nátěr aplikujte
na karton. Okraje oblepte páskou. Štětcem natřete malé části a
válečkem dokončete povrch, tím efekt na okrajích nebude tak
výrazný. Aplikujte 2 nátěry a při efektech aplikujte 1 nátěr. Při
natíraní větších ploch doporučujeme začátníkům aplikovat TAIKA
PEARL PAINT metodou křížem-krážem, kterou dokončíte válečkem.TAIKA PEARL PAINT je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony a na
malování linek. Pro podrobnější instrukce si prostudujte Tikkurila
malířskou brožuru TAIKA.
Čištění nástrojůOdstraňte přebytečný nátěr z nářadí a očistěte vodou a mýdlem.
Na zaschlý štetec použijte TIKKURILA PENSSELIPESU.
Pokyny pro údržbuTaika Pearl Paint má konečnou trvanlivost a odolnost během 1
měsíce. V tomto období čistěte povrch neutrálními přápravky (pH
6-8) a pomocí měkkých štetců nebo hader. Vždy po omytí je
vysušit.
Udržovací ošetřováníPoužijte návod jako na již natřené povrchy.
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
zacházejte opatrně. Vyvarujte se dlhouhodobému vdechování prachu ze
stříkání. Soubor: taika_pearl_2.pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –