Taika Pearl Glaze

TYP: Vodouředitelná tónovatelná lazura vytvářející perleťové efekty.

VHODNOST: Použitelná na povrchy stěn natřené akrylátovými barvami od Tikkurily jako např. Feelings Interior Paint. Protože Taika Pearl Glaze je transparentní, tak použitá podkladová barva má zásadní význam pro konečný efekt. Dobré osvětlení zdůrazňuje výsledek. Volbu vhodných odstínů podkladu a výsledku najdete ve vzorníku Taika colour cards.

PŘÍKLADY POUŽITÍ: Vnitřní stěny, na kterých chcete vytvořit dekorační efekty.

 

 

 

 

taika_glaze_1.jpg
Základní barvyHL a KL
Barevná škálaDle vzorkovnice Taika colour card.
Stupeň lesku3. Pololesklý
Emisní třída stavebního materiáluM1
Vydatnost8 m2/l na jeden nátěr
Velikosti balení1 l
ŘedidloVoda
Způsob nanášeníŠtětcem, efektovým válečkem, stříkáním.
Aplikujte válečkem s krátkým vláknem a pro vytvoření různých vzorů použijte efektové válečky. Při běžném stříkání: použijte trysku 1,8 mm a nařeďte vodou do 40 %.
Doba zasychání při 23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchuZaschlý na dotek po 24 hodinách. Přetíratelný po 1–2 dnech.
Úplně suché po cca 4 dnech. Vlhkost, chlad a silná vrstva
mohou snížit dobu schnutí.
Odolnost proti vymýváníOdolává lehkému čistění vlhkým hadrem.
Objem sušinycca 20%
Hustota1,1 kg/l závisí na odstínu (ISO 2811)
SkladováníChraňte před mrazem.
Kód výrobku818_6075/6
Podmínky nanášeníNatíraný povrch musí být suchý, teplota vzduchu
a povrchu by měla být nejméně +10ºC a relativní vlhkost vzduchu nižší než 70%.
PřípravaNenatřené povrchy:
Odstraňte nečistotu a prach z nenatřených povrchů. Povrch vyspravte s PRESTO nebo SPAKKELI PUTTY a zaschlý povrch přebruste. Odstraňte
prach po broušení.

Předtím natřené povrchy:
Povrch odmastěte s naředěným čistícím prostředkem MAALIPESU,
důkladně opláchněte vodou a nechte důkladně proschnout. Odstraňte
odlupující se nátěr. Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte
praskliny, díry a kazy atd. Zabezpečte, aby všechny lesklé, lesklou
barvou natřené a tmelené povrchy byly důkladně zmatnělé.
Odstraňte prach po broušení.
Základní nátěrJako základní nátěr použijte FEELINGS INTERIOR PAINT. Aplikujte
2 nátěry. Použijte váleček s krátkým vláknem vytvářejíci jemnou
strukturu a nanášejte co nejtenší vrstvu. Pro dokonalý konečný
vzhled TAIKA PEARL GLAZE musí být povrch co nejlepe
vyspravený.

Výrobek je transparentní a konečný vzhled závisí na podkladové
barvě. Vhodný odstín podkladového nátěru pod TAIKA PEARL GLAZE
najdete ve vzorkovnici Taika.
NatíráníPřed použitím dobře promíchejte. Lazuru aplikujte válečkem s
krátkým vláknem ve větším množství přibližně v metrových pásech. Na
dosažení plynulých přechodů použijte váleček. Nátěr roztáhněte do
co nejtenší vrstvy a lazuru rozneste rovnoměrně po povrchu. Na
šablony použijte ochrannou pásku, kterou ihned po natření
odstraňte. Aplikujte 2 nátěry pro více působivý a dokonalý
povrch.

Poznámka: Pokud je povrch dobře vyspravený, práce s výrobkem je
jednoduchá, jak pro začátečníky tak i pro profesionály.

Efekty:
Natřete malou část (přibližně 1m²) 1 krát. Použijte váleček s
krátkým vláknem a nátěr aplikujte ve větším množství. Po nanesení
použijte efektový váleček, štětec nebo houbu pro vytvoření vzorů.
Nejdříve si však zkušebně naneste tenkou vrstvu na kartonový papír
nebo jiný podklad.

TAIKA PEARL GLAZE je vhodná pro aplikaci přes malířské šablony. Pro
podrobnější instrukce si prostudujte malířskou brožuru
Tikkurila.

Čištění nástrojůOdstraňte přebytečnou lazuru z nářadí a očistěte vodou a
mýdlem. Na zaschlý štětec použijte TIKKURILA PENSSELIPESU.
Pokyny pro údržbuTaika Pearl Glaze má konečnou trvanlivost a odolnost během 1
měsíce.
V tomto období čistěte povrch neutrálními přápravky (pH 6-8) a
pomocí měkkých štetců nebo hader. Vždy po omytí je povrch třeba
opláchnou a Vysušit.
Limitní hodnota platná v EU pro VOC dle směrnice
2004/42/ES
(kat A/l) 200g/l(2010)
KLASIFIKACE VLIVU NA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTVýrobek není klasifikován jako zdraví škodlivý. S výrobkem
zacházejte opatrně. Vyvarujte se dlouhodobému vdechování a prachu
ze stříkání. Soubor: taika_pearl_2(1).pdf
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADUPrázdné obaly se mohou recyklovat nebo s nimi naložte podle
místních předpisů. Tekutý odpad zlikvidujte v souladu s místními
předpisy pro nebezpečný odpad.
PŘEVOZVAK/ADR –