Borma Wachs Antik patina 0,5l

215,00  vč. DPH 177,69  bez DPH

ANTIK PATINA je výrobek formulovaný v souladu s nejstaršími tradicemi restaurátorů nábytku.  Na bázi přírodní živice (bitumenové “židovské” pryskyřice), dodává veškerým dřevěným povrchům starobylý a patinovaný vzhled.

Počet kusů skladem: 3
Nevíte si rady?
Poraďte se s naším specialistou.
belohorska@ve-pa.cz
Specialista p. Macháček
Katalogové číslo: 8014885035608 Kategorie:

Popis

Téměř bez zápachu, ihned připraven k použití, snadno aplikovatelný. Po vyschnutí umožňuje lehkým přebroušením dosáhnutí personalizovaných efektů.

Způsob použití

Naneste na povrch zbavený od vosku a mastnoty. Aplikujte ANTIK PATINU pomocí štětce nebo tampónem (hadříku) jednotným způsobem, zafixujte odstín pomocí podkladního tmelu TURAPORI IN GEL nebo oleje. Odstraňte veškeré přebytky ANTIK PATINY pomocí ocelové vaty 000 nebo setřením hadříkem – pro vytvoření kresby imitující starobylost.  Nechejte vyschnout alespoň po dobu 4-6 hodin při 20 °C. Na dokončení patinovaného povrchu lze zvolit šelakové politury VERNICE A TAMPONE, nebo včelí vosk v pastě HOLZWACHS.

Pro dosažení patinovaného vzhledu na nábytku a dřevě obecně. Výrobek se může chovat různě na různých typech dřeva. Předem je třeba provést zkoušku. Před použitím protřepat.

Spotřeba:  10-12  m2/l

 

Důležité upozornění – bezpečnostní pokyny:

Údaje o typu nebezpečnosti:
Signální slovo : Varování . H315 Dráždí kůži. Obsahuje: Xylen (směs isomerů).

Pokyny pro  bezpečné zacházení
:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.  P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

patina

Další informace

Značka

Borma Wachs

Balení

0,5l