Primalex ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA NA KOV

Charakteristika

Primalex ZÁKLADNÍ ANTIKOROZNÍ BARVA NA KOV je určena k základním nátěrům kovových povrchů určených pro venkovní i vnitřní prostředí. Nátěr má velmi dobrou přilnavost ke kovovým povrchům a zvyšuje přilnavost vrchního nátěru.

Použití

K základním nátěrům kovových povrchů určených pro venkovní i vnitřní prostředí.

Při teplotě 23°C: zasychání proti prachu 2 hodiny, úplné zaschnutí 8 hodin. Možnost opětovného nátěru při teplotě 23°C: po 8 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Kovové povrchy je nutné zbavit rze a očistit od případné mastnoty. Povrchy pozinkované nebo hliníkové musí být upraveny základní reaktivní barvou.
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Základní barvu antikorozní. Pro dlouhodobou ochranu je vhodné barvu nanést o minimální tloušťce 45 – 50 mm.
V silně korozívním prostředí doporučujeme použít nátěr ve dvou vrstvách. Před aplikací barvu důkladně promíchejte.
Po uplynutí 8 hodin (při teplotě 23 °C) můžete aplikovat vrchní krycí barvy: Primalex Vrchní barvu, Primalex Barvu na radiátory nebo Primalex Barvu na okna.

Složení

Nátěr na bázi alkydové pryskyřice obsahující antikorozní pigment.

Technické parametry

Obsah netěkavých látek (%): 41% obj.
Hustota při 23°C (g/cm3): 1,20-1,32
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu): 0,359
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu): 0,308

Informace o výrobku

VydatnostV jedné vrstvě 8-10 m2/l.
ŘeděníNedoporučuje se. Doporučené ředidlo S6006 a S6001 pro mytí pomůcek a úkapů.
BaleníPlechovky 0,75 l, 5 l, 10l
Aplikaceštětec, stříkání
Hotové barevné odstíny
Barvy na monitoru a z tiskárny se mohou lišit od skutečného odstínu.