Primalex TEXTURA

Lze tónovat do více než 10.000 odstínů

Charakteristika

Primalex TEXTURA je unikátní výrobek, který odpovídá moderním potřebám při rekonstrukci interiérů. Přináší řešení při kombinaci různých stavebních materiálů a technologií. Důležitým finálním kritériem při dokončování je právě dosažení stejnorodého vzhledu finálních povrchů, tzn. zejména sladění textury u opravovaných částí či detailů a napodobení dobového vzhledu interiérů.

Použití

Velmi vhodná pro napodobení jemného štukového povrchu na hladkých podkladech a sjednocování struktury štěn po drobných opravách (např. instalacích) ve všech typech interiérů.

Doporučené použití PRIMALEX

Interiérový nátěr určený pro vytváření stejnorodé textury povrchu hladkých (zejména sádrokartonových) a štukovaných podkladů. Aplikace nátěrů má rovněž renovační charakter u povrchů po drobných zednických opravách (např. po instalacích vody, elektřiny, aj.) nebo všude tam, kde po seškrabání starých nátěrů zůstal nejednotný povrch (např. vrypy nebo rýhy). To znamená, že výrazně eliminuje případné defekty, nerovnosti či nejednotný vzhled vznikající díky těmto zásahům. Je použitelný pro veškeré stěny a stropy z minerálních omítek i sádrokartonů interiérů v obytných, ale i komerčních a užitkových prostorech.

Technické parametry

Bělost (% BaSO4): 90,3
Objemová hmotnost (kg/l): 1,59

Informace o výrobku

Vydatnost4,5 – 6 m2
Příprava podkladuPřed vlastní aplikací nátěru povrchy očistíme od prachu a případných nečistot. Nové povrchy (zejména sádrokartonové) i oškrábané nebo opravované doporučujeme penetrovat (zpevnit) Primalexem HLOUBKOVÁ PENETRACE , vždy podle návodu k použití. Ve všech případech je třeba dbát na rovnoměrné nanesení penetrace. Nově opravené plochy je důležité nechat důkladně vyzrát (3-4 týdny), zejména před aplikací tónovaného nátěru.
ŘeděníPrimalex TEXTURA je připravený k okamžitému použití, v případě potřeby je možné ředění max. do 5%. Před použitím doporučujeme obsah v obalu promíchat.
Balení1 a 5 litrů
Aplikaceváleček