Primalex STANDARD BÍLÝ (obarvitelný tekutými tónovacími barvami PRIMALEX)

Charakteristika

Tradiční bílý nátěr klasického typu pro nenáročné aplikace. Vysoce propustný pro vodní páry. Je obarvitelný tekutými tónovacími barvami PRIMALEX

Použití

Omítky ve vnitřních prostorech.

Doporučené použití PRIMALEX

Chodby, garáže, sklady, průmyslové prostory.

Složení

Vodná suspenze kaolinu, křídy, karboxymetylceluozy a chemických aditiv

Technické parametry

Bělost (% BaSO4): min. 81
Objemová hmotnost (kg/l): 1,45
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 3
Přídržnost na betonu (MPa): 0,25
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max. 50

Informace o výrobku

Vydatnost12,5-16 m2/kg v jedné vrstvě. Vydatnost závisí na typu podkladu.
Příprava podkladuPřed vlastním malováním zbavíme stěny prachu, silnější vrstvy starých nátěrů oškrábeme, případné mastnoty omyjeme mýdlovým
roztokem. Nové stěny a slabší vrstvy starých nátěrů penetrujeme (zpevníme) Primalex Univerzální penetracÍ podle návodu k použití.
BaleníPlastové obaly 4 kg, 7,5 kg, 15 kg, 25 kg, 40 kg.
Aplikaceštětka, stříkání, váleček