Primalex SILIKONOVÁ OMÍTKA RÝHOVANÁ O RY 8

Charakteristika

je speciální pastovitá vodou ředitelná omítka na bázi silikonové emulze a organické disperze určená k povrchové úpravě hladkých povrchů – fasád z minerálních omítkovin, aglomerovaných fasádních desek, panelů a fasádních zateplovacích systémů. Umožňuje obarvení na světlé, pastelové odstíny v kolorovacích automatech Primalex. Omítka vytváří po aplikaci dekorativní strukturní, mechanicky odolný, vysoce hydrofobní povrch, který si dlouhodobě udržuje čistý, původní vzhled, neboť má omezenou špinivost a je snadno zbavován usazeného prachu a organických nečistot přirozeným způsobem – větrem a dešťovými srážkami.

Použití

K povrchové úpravě vnějších hladkých povrchů z minerálních omítkovin, aglomerovaných fasádních desek, panelů a fasádních zateplovacích systémů (zejména tam, kde jako izolant byly použity desky z minerálních vláken) – Primalex Vnější kontaktní zateplovací systém. Není vhodná na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdmi vzlíná voda ze základů.

Složení

Mleté a drcené vápence, akrylátová a silikonová disperze, titanová běloba, aditiva

Příprava, zpracování

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před aplikací systému musí být nové podkladní omítky vyzrálé, staré omítky je třeba omýt tlakovou vodou se saponátem, nepřilnavé části odstranit a opravit, vápenocementové vysprávky musí být vyzrálé (min. 4 týdny). Dřevotřískové, sádrokartonové a aglomerované desky z dalších vhodných materiálů obrousíme a zbavíme prachu. Důležité je vždy dodržet rovinnost podkladu. Silně porézní, savé povrchy jako jsou nové minerální omítky, nebo méně pevné, ale nosné povrchy napenetrujeme (zpevníme) Primalexem Silikonová penetrace podle návodu k použití. Před nanesením omítky je nutné podkladní povrchy natřít Silikonovým základem Primalex Procolor O Z 8, který je, v případě obarvené omítky, vhodné rovněž obarvit do podobného tónu jako má omítka. Silikonová omítka rýhovaná Primalex Procolor O RY 8 je v aplikační konzistenci a proto ji není třeba ředit. Pokud zpracovatelnost není dokonalá (např. při vyšších teplotách), je možné ředění do 2% vody. Před nanášením je nutné omítku v obalu důkladně promíchat, ale nešlehat. Omítka se nanáší na zaschlý nátěr Silikonového základu Primalex Procolor O Z 8 za 8 – 24 hodin (podle povětrnosti) ručně nerezovým hladítkem a poté se jím se stáhne na tloušťku vrstvy dle velikosti zrna. Po krátkém zavadnutí (cca 15 min.) se plastovým hladítkem povrch upravuje buď svislými nebo vodorovnými souběžnými tahy, při nichž vznikají v omítce charakteristické rovnoběžné rýhy. Upravení zavadlé vrstvy lze provést i zakroužením plastového hladítka po povrchu, přičemž vzniká typická obloukovitá struktura omítkových rýh. Aplikaci je třeba provádět svižně, bez přestávek od jedné strany stěny ke druhé na vícepodlažních objektech souběžně ve všech podlažích.
Aplikace se provádí při teplotách +5 až +25 °C. Při nanášení omítky je třeba omítané plochy chránit před slunečním svitem a do zaschnutí i před deštěm. Aplikace není přípustná na sluncem vyhřáté plochy, za silného větru nebo při husté mlze. Pozor na noční mrazíky, jsou nebezpečné při omítání zateplovacích systémů. Omítkou znečištěná místa, nářadí a pracovní pomůcky je nutné umýt před zaschnutím omítky!

Informace o výrobku

VydatnostOmítka se zrnitostí 2 mm – 0,64 m2/l
Balení5l; 12l
Aplikacehladítko