Primalex PLASTIK BÍLÝ

Charakteristika

Otěruvzdorný vnitřní nátěr pro reliéfní malbu. Je plněn přírodním celulózovým vláknem, které umožní vytvořit reliéfní vrstvu bez praskání. Podle míry ředění vytvoří buď hladký povrch (především pro základní vrstvu) nebo bez přidání vody plastický reliéf výšky 2 až 3 mm. Vlastní struktura je přímo závislá na použitém typu aplikačního nářadí. Propustný pro vodní páry.

Použití

Omítky a sádrokartonové desky ve vnitřních prostorech.

Doporučené použití PRIMALEX

Obývací prostory, reprezentativní prostory, kanceláře, prodejní prostory, dětské pokoje.

Technické parametry

Bělost (% BaSO4): min. 86
Objemová hmotnost (kg/l): 1,75
Odolnost proti otěru za sucha (stupně): 0
Přídržnost na betonu (MPa): 0,59
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,02
Obsah těkavých látek (%): max. 27

Informace o výrobku

VydatnostPři dvou nátěrech 1,5 – 2 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.
BaleníPlastové obaly 7,5 kg, 15 kg, 40 kg (jen na objednávku)
Aplikacestříkání, váleček