Primalex MALVENA BÍLÁ

obarvitelný tekutými tónovacími barvami PRIMALEX

Charakteristika

Bílá fasádní akrylátová barva s výbornou kryvostí, vysokou bělostí a odolností proti povětrnostním vlivům na všechny druhy fasád mimo staré, proti vodě špatně izolované objekty. Odolná proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Propustná pro vodní páry.

Použití

Vápenocementové omítky, břízolit, beton, pórobeton a pod.

Doporučené použití PRIMALEX

Rodinné a bytové domy, výrobní a prodejní objekty.

Technické parametry

Bělost (% BaSO4): min. 85
Objemová hmotnost (kg/l): 1,54
Odolnost proti mytí a drhnutí (cykly): > 5000
Přídržnost na betonu (MPa): 1,99
Ekvivalentní dif. tloušťka sd (m): 0,07
Mrazuvzdornost (cykly): min. 25
Přídržnost po cyklech mrazu na betonu (MPa): 1,44
Rychlost pronikání vody w24 (kg/m-2.h-0,5): 0,45

Informace o výrobku

VydatnostPři dvou nátěrech 4 – 6 m2/kg. Vydatnost závisí na typu podkladu.
BaleníPlastové obaly 1 l, 5,6 kg, 7,5 kg, 15 kg, 40 kg.
Aplikaceštětka, stříkání (Ředění (% vody): 3-5; Tryska: 517; Tlak (bar): 140), váleček