Primalex FUNGICIDNÍ NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO

Charakteristika

Primalex FUNGICIDNÍ NAPOUŠTĚDLO NA DŘEVO je impregnační fungicidní nátěr chránící dřevo před zamodráním, plísněmi, dřevokazným hmyzem a houbami (dřevomorka, choroš troudový), způsobujícími vážné poškození dřeva. Struktura (kresba) dřeva zůstává po ošetření viditelná.

Použití

Napouštědlo je určeno pro preventivní ochranu opracovaných nezvětralých přirozeně vyschlých dřevěných materiálů zbavených kůry a lýka (okenní rámy a dveře, zahradní nábytek, pergoly, zahradní náčiní atd.) Je vhodné především pro materiály z borového a tvrdého dřeva. Primalex Napouštědlo na dřevo nesmí být používáno jako ochranný nátěr dřevěných hraček, úlů, zahradních skleníků a dřevěných materiálů, které jsou v přímém styku s potravinami a krmivem.

Schnutí: Při teplotě 23°C: 24 hodin. Možnost opětovného nátěru při teplotě 23°C: po 24 hodinách.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Přirozeně vyschlý povrch z přírodního dřeva je nutné očistit od prachu a nečistot. Z již natřeného povrchu musí být nátěr odstraněn broušením nebo odstraňovačem nátěrů.
Na takto upravené povrchy můžete nanášet Primalex Napouštědlo na dřevo v 1-2 vrstvách štětcem, v závislosti na savosti podkladu, popřípadě namáčením. Pro dosažení účinné ochrany se požaduje nanesení 200 ml impregnačního roztoku na 1 m2. Interval mezi 1 a 2 vrstvou je 24 hodin. Nanášení stříkáním je zakázáno. Napuštěný povrch dřeva nesmí být broušen. Pro zvýšení životnosti lze povrch dále impregnovat napouštěcí fermeží. Pro trvalou ochranu je nutné aby na ošetřený povrch materiálu byl aplikován Primalex Základní nátěr na dřevo společně s Primalex Vrchní barvou. Pro lazurový povrch doporučujeme použít Primalex Lazuru silnovrstvou nebo Primalex Lazuru tenkovrstvou.
Primalex Napouštědlo na dřevo je vhodné pod syntetické i vodou ředitelné základní, vrchní barvy nebo lazurovací laky.

Doporučené použití Primalex

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Složení

Rozpouštědlo, syntetická pryskyřice, biocidy.

Technické parametry

Obsah netěkavých látek (%): 17,2 obj.
Hustota při 23°C (g/cm3): 0,79-0,83
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu): 0,818
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu): 0,703

Informace o výrobku

VydatnostVe dvou vrstvách 200 ml/m2 dle typu povrchu, způsobu aplikace a savosti podkladu.
ŘeděníNedoporučuje se. Doporučené ředidlo S6006 pro mytí pomůcek a úkapů.
BaleníPlechovky 0,9 l, 5 l
Aplikaceštětec