Primalex AKRYLÁTOVÝ ZÁKLAD O Z 1

Charakteristika

je vodou ředitelná disperzní nátěrová hmota určená
k základnímu nátěru podkladů před nanesením akrylátových omítek Primalex Procolor O RY 1 a O RO 1. Je tvořen dvěma bázemi (L, D) obarvitelnými v kolorovacích automatech na pastelové a středně syté odstíny. Použitím Primalex Procolor O Z 1 se dosáhne
potřebné adheze omítek a sjednotí se savost podkladů, nátěr je hydrofóbní (odolný proti pronikání vody), neuzavírá průchod vodním parám a oxidu uhličitému. Pod barevné omítky je nutné Primalex Procolor O Z 1 obarvit do podobného odstínu jako omítka.

Použití

Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1 se aplikuje na povrch tmelu armovací vrstvy zateplovacích systémů – Primalex Vnější kontaktní zateplovací systém, na venkovní štukové omítky, betonové a pórobetonové panely, podklady z třískových a vláknových
aglomerovaných prvků před nanesením omítek. Není vhodný na staré, nedostatečně izolované objekty, kde zdí vzlíná voda ze základů nebo jejíž omítky jsou prosolené a na staré disperzní nátěry a disperzní omítkoviny.

Složení

Vodná suspenze titanové běloby, plniv a aditiv v pojivu z akrylátových kopolymerů

Doporučené použití PRIMALEX

PŘÍPRAVA PODKLADU
Před vlastním nátěrem stěny důkladně očistíme od prachu a nečistot. Povrchy napadené plísněmi je třeba důkladně očistit a ošetřit protiplísňovým prostředkem podle návodu k použití na obalu prostředku. Poškozené a nesoudržné povrchy musí být odstraněny a opraveny,
opravené plochy musí být vyzrálé. Aglomerované desky a hladké betony je třeba zbavit separačních prostředků umytím vodou se saponáty, nebo otryskat vodou, dřevovláknité desky zdrsnit brusným papírem. Na novou štukovou omítku Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1nanášíme až po jejím vyzrání, to je po 4 týdnech. Armovací tmelená vrstva zateplovacího systému musí být proschlá, případné nerovnosti je vhodné opatrně zbrousit, aby nedošlo k porušení armovací sítě. Silně savé povrchy, opravované povrchy s rozdílnou savostí a méně pevné, ale nosné povrchy nejdříve napenetrujeme (napustíme) Primalexem Hloubková penetrace podle návodu k použití. Všechny plochy,
které nemají být natřeny, je třeba zakrýt (okna, obklady, dlažby). Akrylátový základ Primalex Procolor O Z 1 není nutné ředit. Před použitím je třeba obsah v obalu promíchat. Nanáší se v jedné vrstvě válečkem nebo štětkou. Nátěry se provádí při teplotě +5 °C až +25 °C,
nenatírat za prudkého slunečního záření (nebo fasádu zastínit) ani za deště nebo husté mlhy.

Technické parametry

Objemová hmotnost (g/cm3): 1,5

Informace o výrobku

Vydatnost7 – 8 m2/l v jedné vrstvě
Balení5l, 10l
Aplikaceštětec, štětka