Primalex fasády

Primalex MALVENA

Primalex MALVENA

Fasádní akrylátová barva Primalex MALVENA s výbornou kryvostí, vysokou bělostí a odolností proti povětrnostním vlivům na všechny druhy fasád mimo staré, proti vodě špatně izolované objekty. Odolná proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Propustná pro vodní páry. Použitelný na vápenocementové omítky, břízolit, beton, pórobeton apod.

Vydatnost: 4 – 6 m2/kg
Balení: 1L , 5,6kg , 7,5kg, 15kg , 40kg
Bělost % BaSO4: Min. 85

použitelné s

Primalex PROCOLOR 3

Primalex PROCOLOR 3

Fasádní akrylátová barva Primalex PROCOLOR 3 s výbornou kryvostí a vysokou odolností proti povětrnostním vlivům včetně kyselých dešťů.Je odolná proti mytí a drhnutí dle DIN 53 778, díl 2. Tříbázový systém (Procolor 3.1, Procolor 3.2, Procolor 3.3) je obarvitelný v našich Kolorovacích centrech na světlé, střední a syté odstíny. Na všechny druhy fasád mimo staré, proti vodě špatně izolované objekty.Propustná pro vodní páry.

Vydatnost: 4 – 5 m2/kg
Balení: 1L, 5L, 10L

použitelné s

Primalex SILIKA

Primalex SILIKA

Fasádní silikátová barva Primalex SILIKA s vynikající paropropusností a vysokou vodotěsností. Výborná bělost, kryvost a odolnost proti povětrnostním vlivům i vůči kyselým dešťům. Použitelný na silikátové, vápenocementové, vápenné a sanační omítky, neglazovaná keramika, beton, pískovec a eternit.

Vydatnost: 4 – 5 m2/kg
Balení: 7,5kg, 15kg , 40kg
Bělost % BaSO4: Min. 86

použitelné s

Primalex FASÁDA

Primalex FASÁDA

Fasádní silikonová barva Primalex FASÁDA s vynikající kryvostí, odolností proti povětrnostním vlivům zašpinění. Hydrofobní (odolná proti pronikání vody). Výborná prodyšnost pro vodní páry a oxid uhličitý. Užívá se pro fasády s mimořádnými požadavky na užitné vlastnosti.

Vydatnost: 4 – 5 m2/kg
Balení: 7,5kg, 15kg , 40kg
Bělost % BaSO4: Min. 87

použitelné s

Primalex PROCOLOR 6

Fasádní silikátová barva s vynikající paropropusností a vysokou vodotěsností. Dvoubázový systém (Procolor 6.1, Procolor 6.2) je obarvitelný v našich kolorovacích centrech na světlé a střední odstíny. Výborná kryvost a odolnost proti povětrnostním vlivům i vůči kyselým dešťům. Vhodná i pro vnitřní prostory. Vhodný na silikátové, vápenocementové, vápenné a sanační omítky, neglazovaná keramika, beton, pískovec a eternit.

Vydatnost: 4 – 5 m2/kg
Balení: 5L , 10L

použitelné s