Systémy JUBIZOL Fasáda

Použití

JUBIZOL FASÁDA je univerzální fasádní tepelně izolační systém. JUBIZOL FASÁDU je možné aplikovat na staré i nové objekty jakéhokoliv účelu, použitelná je jak na drobných objektech, tak i na velkých blocích. Izolačním obkladem může být expandovaný (JUBIZOL EPS, JUBIZOL S70, bezcementový JUBIZOL ZF) nebo extrudovaný (JUBIZOL XPS) polystyren , tvrdé desky nebo lamely z minerální vaty (JUBIZOL MW) a také tvrdé desky z dřevitých vláken (JUBIZOL DIFFU). Použité vrchní omítky mají širokou barevnou škálu i různé struktury – drásané, hlazené nebo stříkané. Průmyslová výroba jednotlivých složek systému zajišťuje dodržování vysoké úrovně a stálosti kvality (ISO 9001). Systém JUBIZOL FASÁDA se vyznačuje dlouhou životností a jednoduchou a levnou údržbou. Při správné aplikaci poskytuje JUB 10-letou záruku.

Podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, jsou kontaktní tepelně izolační systémy zařazeny mezi tzv. stavební výrobky. Jejich uvádění na trh a následná realizace v členských státech EU podléhá prokazování shody podle technické specifikace ETAG 004 (European Technical Approval Guideline).

Všechny kontaktní tepelně izolační systémy JUBIZOL FASÁDA na základě provedených zkoušek a osvědčení kvality systému řízení výroby obdržely od notifikovaných osob tzv. Evropské technické schválení (ETA), která dokládají shodu s ETAG 004 a opravňují k vystavení CE Prohlášení o shodě, resp. označení výrobku značkou CE.